wtorek, 6 marca 2012

Nowe liturgiczne pięć groszy, czyli myśl o teologicznym bogactwie modlitw Mszału św. Piusa V

        ''Lex orandi lex credendi'' (Treści zawarte w modlitwach są wyrazem naszej wiary). To tradycyjne kryterium nie tylko leży u podstaw całego kultu liturgicznego Kościoła, ale przedstawia go również jako źródło bożego objawienia, jako integralną część depozytu wiary. Z tego to powodu katolickich dogmatów szukać należy nie tylko w Piśmie świętym oraz w wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego, lecz również w treściach liturgicznych modlitw.
      Według katolickiej nauki każda Msza święta jest Ofiarą, jest bezkrwawym ponowieniem (uobecnieniem) krwawej Ofiary Wielkiego Piątku. Innymi słowy można powiedzieć, że za każdym razem kiedy jest Ona sprawowana uczestniczyć możemy w ''na nowo dla nas uobecnionych'' misteriach Chrystusowej Męki i Zmartwychwstania, w misteriach, które dają nam możliwość skorzystania z konkretnych, wysłużonych nam przez Zbawiciela łask. Jakie to łaski? ''Lex orandi lex credendi'' - zajrzyjmy do Mszału św. Piusa V. 
Dzięki ofierze Mszy świętej:
1. Oczyszczamy się wewnętrznie (I Niedziela Adwentu);
2. Spełniają się boże tajemnice i dokonuje się w nas dzieło zbawienia (III Niedziela Adwentu);
3. Utwierdzamy się w bożej służbie  (IV Niedziela Adwentu);
4. Otrzymujemy udział w bóstwie Chrystusa (Boże Narodzenie, Msza w nocy);
5. Dana jest nam łaska pobożnego służenia Bogu (Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia);
6. Przywracana jest nam pierwotna niewinność (Święto św. Szczepana);
7. Dokonuje się nasze wyzwolenie (Święto św. Jana Ewangelisty);
8. Otrzymujemy przebaczenie grzechów (Święto Młodzianków);
9. Rodziny otrzymują potrzebne im łaski (Uroczystość Świętej Rodziny);
10. Mamy życie (I Niedziela po Objawieniu);
11. Jesteśmy oczyszczani wewnętrzenie i zachowani od zła wszelkiego (IV Niedzela po Objawieniu)
12. Nasze serca są właściwie prowadzone (V Niedziela po Objawieniu);
13. Mogą być wysłuchane nasze modlitwy (Niedziela Siedemdziesiątnicy);
14. Oczyszczają się dusza i ciało (Niedziela Pięćdziesiątnicy);
15. Jesteśmy zjednoczeni (Piątek po Popielcu);
16. Otrzymujemy ochronę przed niebezpieczeństwami życia (Wtorek po I Niedzieli Wielkiego Postu);
17. Stajemy się godni bożej opieki (Poniedziałek po II Niedzieli Wielkiego Postu);
18. Wzrasta w nas łaska (Środa po II Niedzieli Wielkiego Postu);
19. Możemy godnie złożyć Bogu Ofiarę (III Niedziela Wielkiego Postu);
20. Nasza natura powstrzymuje się od wykroczeń (Wtorek po III Niedzieli Wielkiego Postu);
21. Dane jest nam lekarstwo, które strzeże nas od potępienia (Czwartek IV Niedzieli Wielkiego Postu);
22. Zostajemy obdarzeni stałą bożą łaskawością (Piątek po IV Niedzieli Wielkiego Postu);
23. Nasza zbuntowana wola wraca do Boga (Sobota IV Niedzieli Wielkiego Postu);
24. Uwalniani jesteśmy od wad (I Niedziela Męki Pańskiej);
25. Otrzymujemy nadzieję na uczestnictwo w dobrach niebieskich (Wtorek po I Niedzieli Męki Pańskiej);
26. Udzielana jest nam pomoc w życiu doczesnym i sakrament życia wiecznego (Czwartek po I Niedzieli Wielkiego Postu);
27. Poskramiane są nasze ziemskie pragnienia (III Niedziela Wielkanocy);
28. Oczyszczają się nasze serca chwałą Ducha Świętego (Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Św.);
29. Stajemy się godnymi uczestnictwa w świętych misteriach (Wtorek w oktawie Zesłania Ducha Św.);
30. Składamy zadośćuczynienie za nasze grzechy (Uroczytsość Najświętszego Serca Pana Jezusa);
31. Pan Bóg zostaje przejednany, a nasza oporna wola zwraca się ku Niemu (IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.);
32. Jesteśmy chronieni od diabelskich ataków (XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.);
33. Uwalniani od grzechów przeszłych i przyszłych (XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.);
34. Wzrasta w nas chęć ofiarowania się Bogu (Sobota XVII Niedzieli po Zesłania Ducha Św.);
35. Otrzymujemy zdrowie duszy (XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.);
36. Jesteśmy otaczani nieustanną bożą opieką (Wsp. św. Mikołaja);
37. I leczeni z ran grzechu (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP);
38. Uzyskujemy pomoc w ucisku (Wsp. św. Łucji);
39. Otrzymujemy modlitewne wsparcie świętych (Wsp. św. Agnieszki);
40. Oraz siły by iść drogą przykazań (Wsp. św. Kazimierza);
41. Wyjednuje się odpuszczenie win całego świata (Wsp. św. Grzegorza Wielkiego);
42. Orędują za nami aniołowie (Wsp. św. Gabriela Archanioła);
43. Stajemy się miłymi Bogu (Święto św. Marka Ewangelisty);
44. Otrzymujemy zadatek (pełnej) jedności i pokoju (Wsp. św Józefa Robotnika);
45.  Nasza ludzka natura jest chroniona od wszelkich przeciwności (Wsp. św. Zygmunta);
46. Napełniamy się radością (Wsp. śś. Aleksandra, Ewencjusza i Teodula);
47. Stajemy się wdzięcznym darem dla Boga (NMP Pośredniczki Wszelkich Łask);
48. Chronieni jesteśmy od złych zdarzeń (Święto śś. Apostołów Filipa i Jakuba);
49. Rozpala się w nas ogień miłości (Wsp. św. Jana Nepomucena);
50. Zbłąkane owce mogą wrócić do prawdziwej owczarni (Wsp. św. Augustyna z Canterbury);
51. Możemy osiągnąć pokój, a w przyszłości chwałę (Święto NMP Królowej);
52. Odnosimy duchowe zwycięstwa (Wsp. śś. Bazylidesa, Cyryna i Nabora);
53. Otrzymujemy pomoc i obronę w chwili naszej śmierci (Wsp. św. Kamila de Lellis);
54. Umiera w nas stary, a rodzi się nowy człowiek (Wsp. św. Hieronima Emiliani);
55. Napełniamy się rozkoszami nieba (Wsp. Św. Kingi);
56. Dzięki uczestnictwu we Mszy świętej za przyczyną błogosławionej Dziewicy Maryi otrzymujemy wieczne i doczesne szczęście oraz pokój (Msza ''Salve, Sancta Parens''). 
        Oto ile łask spływa na nas za każdym razem kiedy uczestniczymy we Mszy Świętej!
Mater Ecclesiae - ora pro nobis!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz